Privacyregeling

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, op privacy. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens, wat de rechten zijn van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van degene die met de gegevens werkt.

 

Hoe zijn de rechten en plichten van de hulpverlener en de patiënt geregeld?

De rechten en plichten van patiënten en hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, een tandarts of een fysiotherapeut) zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Als een hulpverlener u behandelt, heeft u op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener, en u als patiënt, zich aan houden.

 

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een medische behandeling?

Voor uw medische behandeling gelden verschillende rechten en plichten. Voor informatie hierover vindt u op onderstaande link.

Rijksoverheid patiëntenrecht en cliëntenrecht.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/patientenrecht-en-clientenrecht